0 1 2 3 4 5
0966 724 556 (Mr. Thức)

Danh mục công trình

THIẾT KẾ THI CÔNG TRÀ SỮA BBONGCHA


Tên sản phẩm: THIẾT KẾ THI CÔNG TRÀ SỮA BBONGCHA

Mã sản phẩm:

Diện tích: 70 m2

Mô tả:

Thiết Kế Song Mã đã thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất quán trà sữa BBONG-CHA tại quận 1, Hồ Chí Minh. Thời gian thi công hoàn thiện 30 ngày với diện tích 70 m2