0 1 2 3 4 5
0966 724 556 (Mr. Thức)

Danh mục công trình

THIẾT KẾ THI CÔNG QUÁN FRESHCO


Tên sản phẩm: THIẾT KẾ THI CÔNG QUÁN FRESHCO

Mã sản phẩm:

Diện tích: 120 m2

Mô tả:

Thiết Kế Song Mã đã thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất quán cà phê Freshco ở Kiên Giang. Thời gian thi công hoàn thiện 30 ngày với diện tích 120 m2