0 1 2 3 4 5
0966 724 556 (Mr. Thức)

Danh mục công trình

THIẾT KẾ THI CÔNG QUÁN CÀ PHÊ LOVE CAFE


Tên sản phẩm: THIẾT KẾ THI CÔNG QUÁN CÀ PHÊ LOVE CAFE

Mã sản phẩm:

Diện tích: 50 m2

Mô tả:

Thiết Kế Song Mã đã thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất quán cà phê Love Cafe tại quận 5, Hồ Chí Minh. Thời gian thi công hoàn thiện 25 ngày với diện tích 50 m2