0 1 2 3 4 5
0966 724 556 (Mr. Thức)

Danh mục công trình

THIẾT KẾ THI CÔNG QUÁN CÀ PHÊ JURY


Tên sản phẩm: THIẾT KẾ THI CÔNG QUÁN CÀ PHÊ JURY

Mã sản phẩm:

Diện tích: 100 m2

Mô tả:

Thiết Kế Song Mã đã thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất quán cà phê Jury Quận 3, Hồ Chí Minh. Thời gian thi công hoàn thiện 15 ngày với diện tích 100 m2