0 1 2 3 4 5
0966 724 556 (Mr. Thức)

Danh mục công trình

THIẾT KẾ THI CÔNG QUÁN CÀ PHÊ ALEN


Tên sản phẩm: THIẾT KẾ THI CÔNG QUÁN CÀ PHÊ ALEN

Mã sản phẩm:

Diện tích: 30 m2

Mô tả:

Thiết Kế Song Mã đã thiết kế, thi công hoàn thiện nội thất quán cà phê Alen tại quận 1, Hồ Chí Minh. Thời gian thi công hoàn thiện 15 ngày với diện tích 30 m2