0 1 2 3 4 5
0966 724 556 (Mr. Thức)

Danh mục công trình

THIẾT KẾ THI CÔNG QUÁN CÀ PHÊ VIAJANTE


Tên sản phẩm: THIẾT KẾ THI CÔNG QUÁN CÀ PHÊ VIAJANTE

Mã sản phẩm:

Diện tích: 110 m2

Mô tả:

Thiết Kế Song Mã đã thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất quán cà phê Cafeina Quận 7, Hồ Chí Minh. Thời gian thi công hoàn thiện 30 ngày với diện tích 110 m2