0 1 2 3 4 5
0966 724 556 (Mr. Thức)

Danh mục công trình

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ CÔ THỦY CHUNG CƯ DIAMOND CITY


Tên sản phẩm: THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ CÔ THỦY CHUNG CƯ DIAMOND CITY

Mã sản phẩm:

Diện tích: 110 m2

Mô tả:

Thiết Kế Song Mã đã thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất nhà cô Thủy chung cư Diamond tại quận 7, Hồ Chí Minh. Thời gian thi công hoàn thiện 30 ngày với diện tích 110 m2