0 1 2 3 4 5
0966 724 556 (Mr. Thức)

Danh mục công trình

THIẾT KẾ THI CÔNG QUÁN CÀ PHÊ BINET


Tên sản phẩm: THIẾT KẾ THI CÔNG QUÁN CÀ PHÊ BINET

Mã sản phẩm:

Diện tích: 230 m2

Mô tả:

Thiết Kế Song Mã đã thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất quán quán cà phê Binet tại Cần Thơ. Thời gian thi công hoàn thiện 40 ngày với diện tích 230 m2