0 1 2 3 4 5
0966 724 556 (Mr. Thức)

Danh mục công trình

SMK-001


Tên sản phẩm: SMK-001

Mã sản phẩm: SMK-001

Diện tích:

Mô tả:

Bộ kệ gỗ treo tường gồm có : + 3 kệ thanh ngang : 500 x 150, 400 x 150, 300 x 150 ( lớn, vừa, nhỏ ) + 4 kệ chữ nhật nhỏ : 270 x 160 x 150 + 2 kệ chữ nhật lớn : 400 x 300 x 150 + 8 vòng tròn trang trí